Egoscue metoden

Egoscue Metoden

Vi driver holdnings-korrigerende (Postural- alignment) terapi. Ved å bruke skånsomme strekk og styrke øvelser rebalanserer vi ledd og muskler tilbake sin opprinnelige form og funksjon.

Det som skiller oss fra andre terapiformer, som f.eks. fysioterapi, kiropraktikk, massasje ol. er hvordan vi analyserer sammenhengene mellom de ulike delene av kroppen og hvordan vi tilpasser veildendingen etter dette. Ved å forstå sammenhengene, så kan man dempe smerten og korrigere for feilstillinger og manglende funksjonalitet. Dette kan bety at fokuset rettes andre plasser enn der du opplever smerten. Vi gjør kunden i stand til å forstå sammenhengene i egen kropp og hva de selv kan gjøre for egen helse. Ved å gi kroppen daglige muskulære “påminnelser”, så vil vi være i stand til å utføre de aktiviteter, uten fysiske begrensninger.

Når musklene har gjenvunnet sin funksjon og kroppen jobber slik den er designet for å jobbe, så vil smertene avta og til slutt forsvinne. De som har prøvd denne terapiformen blir ofte overrasket over den raske endringen som skjer i forhold til redusert smerte, større mulighet for bevegelse enn tidligere, bedret kroppsholdning og økt yteevne i forhold til daglige aktiviteter.

92 60 60 85 for en gratis tilstandsrapport