Velaug Trodahl

Velaug Trodahl

Bekkenløsning og leddgikt

Jeg kan virkelig anbefale Funksjon i Fokus. Øvelsene og oppfølgingen jeg har fått der, har vært uvurderlig i forhold til min leddgikt og mine 2 svangerskap. Jeg hadde stor fare for bekkenløsning og sterke leddgiktssmerter da jeg kom i kontakt med FiF, men takket være øvelsene jeg gjør daglig, har jeg opplevd stor smertelindring og ikke hatt noen vesentlige problemer i svangerskap. Jeg har nå fått et verktøy til selvhjelp og det fungerer virkelig. Øvelsene jeg har fått er enkle å utføre, og i stedenfor å ta medisin mot smertene, kan jeg gjøre øvelsene mine og fungere normalt.